ferdi kaza sigortası, kaza sigortaı, ferdi kaza, ferdi sigorta
 

FERDİ KAZA SİGORTASI

 

Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettireni ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerini, sigorta süresi içinde ve günün 24 saatinde meydana gelecek kaza neticesinde uğrayacakları ölüm dahil bedeni zararları bu özel şartlar ile ilişik "Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları" dairesinde temin eder.

1. Sigorta aile reisi ve aile bireylerinden medeni hakları kullanma ehliyeti olan herhangi biri tarafından yaptırılabilir.

2. Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dahilinde ödeme yapılır. 16 yaşından küçük çocukların ölümü halinde ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlıdır.

3.
Sigorta teminat kapsamına giren bir kaza sonunda, poliçede belirtilen ailenin tüm bireyleri için yapılan tedavi giderleri toplamı, poliçede gösterilen teminat limitini aşamaz.

4.
Nakil masrafları teminatı, sigorta teminat kapsamındaki şahısların poliçe teminatına giren herhangi bir kazaya maruz kalmaları halinde, sigortalının tedavisinin yapılacağı yer/yerlere nakli için tutulacak ambülans ve benzeri nakil araçlarına ödenecek ücretleri belgelenmesi kaydıyla poliçede yazılı limite kadar temin eder.

5.
Cenaze defin masrafları teminatı, sigortalı şahsın poliçe teminatına giren bir kaza nedeniyle vefatı halinde, cenazenin defnedilmesi için yapılacak masrafları belgelenmek kaydıyla poliçede yazılı limite kadar temin eder.

Ferdi Kaza Sigortası Başvuru Formu
Ad :
Soyad :
Telefon :
Email :
Mesaj :
 

 
 
 
 
 
 
© 2008 Tüm Hakları Sigortaburda.com’ a Aittir. anasayfa | kurumsal | kasko | trafik | sağlık | dask | seyahat | tüm sigortalar | iletişim tasarım trios design